DE INNOVATIES VAN JALLATTE

Laboratoire jallatte

DE INNOVATIEGEEST VAN JALLATTE® GERICHT OP UITMUNTENDHEID EN TOPPRESTATIES

Een van de belangrijkste doelstelling van een onderneming bestaat erin om het aspect veiligheid in haar werk te integreren, om op die manier het aantal en de ernst van de ongevallen zoveel mogelijk te beperken. De ervaring heeft geleerd dat inspanningen op het vlak van preventie pas echt doeltreffend zijn als ze gericht zijn op alle mogelijke vormen van risico's die inherent zijn aan de betreffende industrie. De verbetering van de werkomstandigheden blijft niet beperkt tot een zoektocht om de fysieke risico's weg te werken, die een bedreiging vormen voor de gezondheid. Deze aanpak is erop gericht om ervoor te zorgen dat de werknemer meer tevredenheid uit zijn werk kan halen. Op die manier draagt ze bij tot de vermenselijking van de uit te voeren taken.

Het is in die geest dat de R&D-teams van JALLATTE voortdurend nieuwe technologieën en materialen ontwikkelen, zodat ze de toestand van de mens tijdens het werk nog meer verbeteren dan wat door de Europese normen wordt vereist. Op die manier dragen de oplossingen van de onderneming bij tot het 'welzijn' van de werknemers.
JALLATTE is een echte innoverende kracht: het was de eerste onderneming die composietmaterialen gebruikte bij de fabricage van de neuzen van veiligheidsschoenen en die antiperforatietussenzolen gebruikt, waarmee veiligheidsschoenen lichter konden worden gemaakt en de gebruiker minder werd vermoeid. Op iedere veiligheidseis antwoordt JALLATTE ofwel met een specifieke behandeling van het materiaal, ofwel met het gebruik van een aangepast materiaal of de ontwikkeling van een specifieke technische oplossing.
JALLATTE haalt zijn inspiratie uit de trends en de mode om zijn collecties te ontwerpen en te laten evolueren, zodat de esthetische kwaliteiten van de veiligheidsschoenen geen beletsel meer vormen voor de gebruikers.

WELZIJN VOOR BETERE PRESTATIES VAN DE MENS OP HET WERK

Gezien de omvang van de gevolgen die het dragen van een slecht aangepaste veiligheidsschoen op de gezondheid van de gebruiker kan hebben, positioneert JALLATTE zich tegenwoordig meer dan ooit op het terrein van de prestaties en het welzijn. Hoe belangrijk dit is, blijkt duidelijk uit de volgende cijfers: 10 tot 15 % van de aangegeven arbeidsongevallen heeft betrekking op voetblessures. De ernstigste daarvan worden vaak gevormd door rechtstreekse letsels (verpletterde voeten, amputaties, perforaties, brandwonden,...); de andere (verstuikingen, breuken of ontwrichtingen) worden veroorzaakt door uitglijden, verkeerde stappen of valpartijen.

In dat verband blijkt het dragen van veiligheidsschoenen die aan de werkomstandigheden aangepast zijn, een doeltreffende oplossing. De kwaliteit, het comfort en de esthetische kwaliteiten zijn essentiële keuzecriteria als men wil dat de schoenen regelmatig worden gedragen en als men het aantal arbeidsongevallen en het absenteïsme wil beperken.

JALLATTE richt zijn inspanningen dan ook op het terrein van de gezondheid en besteedt tijdens zijn onderzoekswerk vooral aandacht aan nieuwe materialen die lichter, soepeler en veiliger zijn en die betere prestaties mogelijk maken. Een goede veiligheidsschoen moet worden beschouwd als een productiviteits- en een rendabiliteitsfactor, aangezien arbeidsongevallen en absenteïsme duur kunnen uitvallen en nog al te vaak voorkomen.

AANGEPASTE OPLOSSINGEN VOOR IEDER VAK

JALLATTE luistert altijd met veel aandacht naar de wensen van de gebruikers en besliste daarom om zijn aanbod per vak in te delen en om een echte productaanbeveling voor te stellen, zodat zo goed mogelijk kan worden ingespeeld op de specifieke eisen en zodat het welzijn van de gebruiker in alle mogelijke omstandigheden kan worden verzekerd.